Jungtinės Amerikos Valstijos

Mus remia „Lietuvių katalikų religinė šalpa“. Ši labdaringa, paramą teikianti organizacija prisideda prie mūsų vizijos ir misijos įgyvendinimo, tiek per savanorių pasiruošimo ir ugdymo etapą Lietuvoje, tiek ir pačiose misijose.

6425 Perry Avenue, Maspeth, NY 11378-2441 USA
Tel: 1-718-326-5202
Faksas: 1-718-326-5206
E-paštas: info@lkrsalpa.org
www.lkrsalpa.org