Spalis – misijų mėnuo

Artėjant spaliui, skubame dalintis kolegų iš Nacionalinės misijų tarnybos (misijos.katalikai.lt) naujienomis apie šių metų Misijų mėnesio temą.

Nacionalinės misijų tarnybos informacija

BAŽNYČIOS VISUOTINUMO MATMUO
Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas. Ji yra vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima. Spalis, visuotinis Misijų mėnuo, o ypač – Pasaulinė misijų diena, yra proga švęsti šią vienybę skirtingume meldžiantis ir dalijantis.

BROLIŠKAS DALIJIMASIS
Krikščioniškojo solidarumo vaisius – „rinkliavoje dalyvauja visos vietinės Bažnyčios, taip pat skurdžios“ – keliauja labiausiai stokojantiems didžiulės šeimos – Bažnyčios nariams. Kasmet spalį Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. Jau daugelį metų visas spalis yra Misijų mėnuo, per jį tikintieji meldžiasi ir suteikia materialinę paspirtį katalikiškoms misijoms plačiajame pasaulyje.

MISIONIERIŠKUMAS PANDEMIJOS METU
Šiais Covid-19 pandemijos paženklintais 2020-aisiais, kurie galėtų būti užsisklendimo metais, esame Dievo kviečiami tapti pasaulio misionieriais. Drauge su pranašu Izaiju atsakome: „Štai aš! Siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Esame siunčiami į pasaulį, esame pašaukti apsaugoti ir išgelbėti Žemę, kurioje gyvename. Atverkime savo širdis Dievo mums skirtai misijai.

Tema – „Štai aš – siųsk mane!“

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Pastarojo užduotis – imantis įvairių iniciatyvų priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

2019 m. Ypatingojo misijų mėnesio tema buvo „Pakrikštyti ir siunčiami“. Siekta raginti visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Ja pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną širdis atsiveria begalinėms misijų erdvėms: kiekvienas turime pasijusti nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius Pranciškus mus kviečia ne leisti kitiems evangelizuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame įsitikinę, kad misionieriška vietinės Bažnyčios savimonė kyla iš suvokimo, jog kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė turi misionierišką pašaukimą. Todėl kiekviena parapija ir bendruomenė tampa misionieriška, jei priima savo misiją ir atlieka ją broliškai vienydamasi su visais tikinčiaisiais.

„Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė“ (popiežius Jonas Paulius II, 1980 m.).

Tad kviečiame ruoštis Misijų mėnesiui ir sekti naujienas Savanorystės Misijų Korpuso Facebook paskyroje, misijos.lt ir misijos.katalikai.lt puslapiuose.