Vilniaus savivaldybės projektas Šviesa naktyje

Per pastarąjį pusmetį įgyvendinome projektą “Šviesa naktyje”, kurį parėmė Vilniaus miesto savivaldybė. Organizavome jaunimo susitikimus, mokymus, pažintis, ekskursiją po Bažnytinio paveldo muziejų. Susipažinome vieni su kitais, meldėmės ir mokėmės. Kartu išmokome dalyvauti evangelizacijoje ir pažinome šv. Juozapatą, kurio metus minime. Džiaugiamės, kad sustiprinome ryšį su Vilniaus ateitininkais ir broliais pranciškonais iš Vilniaus švč. Mergelės nekaltojo prasidėjimo vienuolijos.