Įdomieji Visi šventieji

Lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena. Į juos kreipiamės užtarimo, jų globos prašome, jais savo gyvenimą įkvepiame. Tačiau ar Šventieji – tik rūstaus ar melancholiško veido savininkai, žiūrintys į mus iš nutapytų paveikslų? Juk jie irgi buvo tarp mūsų gyvenę žmonės. Norėdami priartinti šventuosius ir kurti artimesnį ryšį su jais ne tik lapkričio 1-ąją, bet ir kiekvieną dieną, pateikiame Jums keletą linksmų/įdomių faktų apie lapkričio mėnesį minimus šventuosius.

Šv. Hubertas (minimas 11.03)

Šv. Hubertas – lankininkų, šunų, miško darbininkų, medžiotojų globėjas; jis – sportinės medžioklės šalininkų gerbiamas šventasis, propagavęs etinę medžioklę.

St.Hubert Ottawa St.Patrick RC Basilica.jpg

Šv. Huberto žmona Floribanė mirė gimdydama jų sūnų Floribertą, kuris vėliau tapo Lježo vyskupu. Iš širdgėlos jis pasitraukė gyventi miškus ir visiškai atsidavė medžioklei. Pasak legendos, medžiodamas Didžiojo Penktadienio rytą, jis pamatė elnią, o jam atsisukus išvydo Kryžių, sklandantį tarp elnio ragų, ir išgirdo balsą, skatinantį atsiversti. Tai lėmė Huberto dvasinį atsibudimą ir ltolesnę abdaringą veiklą bei tarnystę Dievui.

Įdomus faktas: šv. Hubertas yra ne tik medžiotojų, bet ir matematikų ir statistikų globėjas, kadangi turėjo gerus matematinius gebėjimus. Jau minėtas sūnus Floribertas taip pat tapo šventuoju.

Šv. Martynas (11.11)

Šv. Martynas buvo romiečių karys, priėmęs krikštą suaugusiojo amžiuje ir tapęs vyskupu. Globoja nepasiturinčius, kenčiančius nuo alkoholizmo, karius, vyndarius.

Who was St. Martin? | i love maltese food

Įdomus faktas: atsivertęs į krikščionybę, šv. Martynas pareiškė nebegalintis kovoti ginklu. Buvo apkaltintas bailumu, tačiau šv. Martynas pasakė galįs savo drąsą įrodyti stovėdamas kariuomenės būrio priekyje tik su kryžiumi rankose. Buvo nuspręsta priimti tokią “bausmės alternatyvą” vietoj įkalinimo, tačiau priešininkai, prieš kurių armiją šv. Martynas būtų buvęs baudžiamas, sutiko sudaryti paliaubas, ir kova neįvyko. Šv. Martynas buvo atleistas nuo karinės tarnybos.

Aušros Vartų Marija, Gailestingumo motina (11.15)

Švč. Aušros Vartų Marija – Gailestingumo Motina - Bernardinai.lt

Aušros Vartus ir Aušros Vartų Švc. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslą žino kiekvienas; jis apipintas pasakojimais, vertinimais ir legendomis. Pirmąkart paveikslas minimas 1671 metais (iš karmelitų vienuolyno kronikos), kuomet paveikslas buvo pakabintas ir pagerbtas.

Įdomus faktas: ar atkreipėte dėmesį, kad Aušros Vartų Marija turi dvi karūnas? Ne? Tuomet bėkite patikrinti! Viršuje esanti karūna primena kunigaikščio mitrą, o apatinė panašt į karališką karūną. Būta interpretacijų, kad Aušros Vartų Marija buvo garbinama kaip LDK kunigaikštė ir kaip Lenkijos karalienė; 1927 m. tuometis Vilniaus arkivyskupas R. Jalbžykovskis net prašė popiežiaus leidimo suteikti Aušros Vartų Marijai Lenkijos karalienės titulą, tačiau popiežius nesutiko.

Šv. Cecilija (11.22)

St. Cecilia - Saints & Angels - Catholic Online

Šv. Cecilija – muzikos ir muzikantų globėja. Prievarta ištekinta už pagoniško tikėjimo vyro, “dainavo ir giedojo iš širdies Dievui” savo vestuvių dieną; paskatino vyrą atsiversti į krikščionišką tikėjimą.

Įdomus, nors ir nelinksmas, faktas: pasmerkta mirties bausmei (atsisakė aukoti kitiems dievams), buvo nukirsdinta tris kartus, tačiau pilnai to atlikti nepavyko, todėl buvo palikta kraujuoti; nukraujavusi mirė tik po 3 dienų.

Šv. Klemensas (11.23)

Pope Clement I - Wikipedia

Šv. Petro mokinys. Jūreivių, oda- ir kailiadirbių, marmurininkų globėjas. Anot legendos, jaunystėje ieškojęs sielos nemirtingumo įrodymų; įrodymus rado klausydamasis apaštalo Barnabo (kuris vėliau Klemensą ir pakrikštijo) pamokslų.

Linksmas faktas: klementinai nesusiję su šv. Klemensu.

Šv. Kotryna (11.25)

Catherine of Alexandria - Wikipedia

Žinių ir filosofijos globėja.

Įdomus faktas: anot legendos, pasibaisėjusi tuomečio imperatoriaus organizuotais krikščionių persekiojimais, nuvyko pas jį ir pasmerkė už žiaurumus. Imperatorius, norėdamas ją įtikinti kitaip, pakvietė 50 žymiausių Romos mokslo daktarų, kad diskusijoje būtų įrodytas Kotrynos teiginių klaidingumas. Visgi, anot pasakojimų, daugelis mokslininkų po diskusijos su Kotryna atsivertė į krikščionybę ir imperatoriaus paliepimu buvo sudeginti ant laužo.

Šv. Silvestras (11.26)

SilvestroG.jpg

Kunigas, įkūręs Silvestrinų kongregaciją po sapno, kuriame šv. Benediktas paskatino įkurti vienuoliją.

Įdomus faktas: šv. Silvestras (Gazzolini’s) studijavo civilinę teisę; perėjęs į teologijos studijas, taip nuliūdino tėvą, kad šis su juo nesikalbėjo 10 metų.

Šv. Andriejus (11.30)

St Andrew, Patron Saint of Scotland

Vienas iš apaštalų. Žvejų, tekstilės darbuotojų, dainininkų, nėščiųjų ir kt. globėjas. Gruzijos Bažnyčia šv. Andriejų laiko pirmuoju krikščionybės skelbėju Gruzijos teritorijoje ir Gruzijos Bažnyčios įkūrėju.

Įdomus faktas: anot Vikipedijos, šv. Andriejus taip pat saugo nuo gerklės skausmo, konvulsijų, temperatūros ir kokliušo.